Werkwoorden

In welke van de vier onderstaande zinnen zijn alle werkwoordsvormen goed gespeld?

De reddingswerker was verbaast toen de geredde alpinist zich tot hem wende.De reddingswerker was verbaasd toen de geredde alpinist zich tot hem wende.De reddingswerker was verbaast toen de geredde alpinist zich tot hem wendde.De reddingswerker was verbaasd toen de geredde alpinist zich tot hem wendde.

Antwoord: De reddingswerker was verbaasd toen de geredde alpinist zich tot hem wendde.


In welke van de vier onderstaande zinnen zijn alle werkwoordsvormen goed gespeld?

De vergrootte foto’s werden tentoongesteld.De vergrote foto’s werden tentoongesteld.De vergroote foto’s werden tentoongestelt.De vergrote foto’s werden tentoongestelt.

Antwoord: De vergrote foto’s werden tentoongesteld.


In welke van de vier onderstaande zinnen zijn alle werkwoordsvormen goed gespeld?

Het ontwrichtte verkeer kostte het bedrijfsleven veel geld.Het ontwrichte verkeer koste het bedrijfsleven veel geld.Het ontwrichte verkeer kostte het bedrijfsleven veel geld.Het ontwrichtte verkeer koste het bedrijfsleven veel geld.

Antwoord: Het ontwrichte verkeer kostte het bedrijfsleven veel geld.


In welke van de vier onderstaande zinnen zijn alle werkwoordsvormen goed gespeld?

Iedereen benijd je omdat je naar Tokio gereisd bent.Iedereen benijdt je omdat je naar Tokio gereisd bent.Iedereen benijdt je omdat je naar Tokio gereist bent.Iedereen benijd je omdat je naar Tokio gereist bent.

Antwoord: Iedereen benijdt je omdat je naar Tokio gereisd bent.


In welke van de vier onderstaande zinnen zijn alle werkwoordsvormen goed gespeld?

Het wordt tijd dat jij je uitgavenpatroon eens verandert.Het word tijd dat jij je uitgavenpatroon eens veranderdt.Het wordt tijd dat jij je uitgavenpatroon eens veranderd.Het word tijd dat jij je uitgavenpatroon eens verandert.

Antwoord: Het wordt tijd dat jij je uitgavenpatroon eens verandert.


Bekijk de antwoorden