Stijlkwesties

In de volgende zinnen klopt er iets niet in de formulering.
Welke van de drie is de juiste oplossing?

De directie is ervan overtuigd dat u de juistheid van zijn besluit zult inzien.

is ervan overtuigd moet zijn is overtuigdzijn moet zijn haarzult inzien moet zijn inziet

Antwoord: zijn moet zijn haar


Ons bedrijf, dat onderdeel uitmaakt van een multinational, heeft zijn medewerkers een hogere winstuitkering gegeven dan vorig jaar.

onderdeel uitmaakt van moet zijn deel uitmaakt vandan moet zijn alszijn medewerkers moet zijn haar medewerkers

Antwoord: onderdeel uitmaakt van moet zijn deel uitmaakt van


Tachtig procent van de inwoners van die gemeente hadden om verschillende redenen bezwaren tegen de bouw van een parkeergarage.

hadden bezwaren moet zijn maakten bezwarenverschillende moet zijn verscheidenehadden moet zijn had

Antwoord: hadden moet zijn had


Als u veel kennis hebt op dit vakgebied, wilt u dat graag blijven inzetten.

Als moet zijn indiendat moet zijn dieu hebt moet zijn u heeft

Antwoord: dat moet zijn die


Ons bedrijf zet zijn financiële beleid op dezelfde voet voort.

zijn moet zijn haarfinanciële moet zijn financieelop dezelfde voet voort moet zijn voort

Antwoord: op dezelfde voet voort moet zijn voort

Bekijk de antwoorden