Hoofdletters en kleine letters: een selectie

Hoofdletters en kleine letters: een selectie

De officiële namen van de feesten schrijven we met een hoofdletter:
• Kerstmis
• Nieuwjaar
• Pasen
• Pinksteren
• Suikerfeest

Alles wat ervan afgeleid is, krijgt een kleine letter:
• kerstavond
• tweede kerstdag
• oudejaarsconference
• eerste paasdag
• tweede pinksterdag

Overigens is al langer een trend zichtbaar waarbij hoofdletters vervangen zijn door kleine letters. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
• de namen van de dagen, maanden, seizoenen en windstreken schrijven we met een kleine letter;
• ‘u’ schrijven we met een kleine letter;
• typen opleidingen hebben een kleine letter: vmbo, mbo, hbo, havo, vwo, wo;
• ook bij algemeen gangbare afkortingen zijn de hoofdletters verdwenen: btw, sms, vip;
• hetzelfde geldt voor titels die je vóór een naam plaatst: de heer drs. A. de Vries.

De bachelor- en mastertitels plaatsen we achter de naam en deze titels hebben wel een hoofdletter:
mevrouw A. de Groot, MSc (Master of Science)
de heer J. de Wit, BA (Bachelor of Arts)